Mapka Baner górny
Stojak z koszami (jednostronny)
Stojak na plakaty A3 x 3
Regał na książki dwustronny
Ekspozytor z perforacją
Wolnostojący stojak na plakat A1 i ulotki DL
Regał na foldery i ulotki EXCLUSIVE
Panel na foldery
Stojak Informacyjny EXCLUSIVE
Ramka plakatowa OWZ A4 45
Prezenter pionowy SKOS A4
Stojak na ulotki plexi A4
Ściana wystawowa na foldery A4 x 9
Stojak na prasę A3 x 2

  Ogólne warunki sprzedaży określające zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów zaprezentowanych w Serwisie Promation.pl

  
Przedstawiamy warunki handlowe dla firm
 1. Oferta zamieszczona na stronach serwisu Promation.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Promation.pl nie jest sklepem internetowym.
 3. Za pośrednictwem serwisu nie ma możliwości dokonania zakupów on-line.
 4. Oferta przedstawiona na stronie jest przeznaczona wyłącznie dla firm.
 5. Serwis Internetowy Promation.pl reprezentuje firmę ISET Krzysztof Marczak


1. OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. Zapytania ofertowe składane mogą być w następujący sposób:

 • w formie e-maila przesłanego na adres biuro@promation.pl
 • formularz zapytania na stronie
 1. Zespół Promation.pl zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Brak kontaktu ze strony serwisu w przeciągu kolejnych pięciu dni roboczych od dnia przesłania zapytania oznacza, że zapytanie to nie dotarło lub też nie ma możliwości jego realizacji.

 2. Zamówienia składane mogą być w następujący sposób:

 • w formie e-maila przesłanego na adres biuro@promation.pl
 • formularz zamówienia na stronie
 • na papierze firmowym Zamawiającego, podając wszystkie istotne warunki, tj. nazwę Zamawiającego, adres, NIP, REGON, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod produktu, kolor, ilość, termin płatności oraz treść zamówienia w obu przypadkach, opieczętowane pieczątka firmową i podpisane zgodnie z reprezentacją.

 1. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie zgodę Zamawiającego na wystawienie przez Promation faktury bez konieczności uzyskania na niej podpisu Zamawiającego.

2. CENA.

 1. Ceny podawane na stronie oraz w korespondencji z Klientem są cenami netto (bez podatku od towaru i usług) do których będzie doliczony podatek vat 23%. W przypadku braku odmiennych postanowień, nie zawierają kosztów załadunku i transportu, które obciążają każdorazowo Kupującego.

 2. Oferta cenowa przedstawiona Klientowi jest ważna przez okres 14 dni od daty wysłania jej drogą elektroniczną lub faxem.

3. WYCENY

 1. Wyceny oraz kalkulacje wykonania towarów pod indywidualne zamówienie są dokonywane na podstawie otrzymanych wytycznych, rysunków i danych.

4. PROTOTYPY.

 1. Prototyp to pojedyncza sztuka stojaka będąca wzorem produkcyjnym całej partii. Wykonywany jest na życzenie Zamawiającego, przy realizacji dużych zleceń.

 2. Cena prototypu odpowiada trzykrotności ustalonej wstępnie dla danej partii ceny jednostkowej przedmiotu i jest płatna w przeciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia na prototyp chyba że strony ustaliły inaczej. Cena jednostkowa dotyczy najwyższej ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie.

 3. W przypadku realizacji zamówienia, wydatek poniesiony na poczet prototypu pomniejszany jest do ceny jednostkowej wykonania stojaka, chyba że dana partia stojaków została zamówiona w terminie przekraczającym 21 dni od daty otrzymania prototypu.

 4. Przy realizacji kolejnego prototypu do tego samego zamówienia,koszt i warunki rozliczenia ustalane są indywidualnie.

5. WIZUALIZACJE.

 1. Wizualizacja przedstawia projekt produktu w wersji 3D.

 2. Projekt przedstawiony na wizualizacji może w rzeczywistości odbiegać nieznacznie od gotowego stojaka. W szczególności dotyczy to połączeń elementów skręcanych, kolorystyki oraz elementów maskujących (zaślepek, śrubek,łączeń).

 3. Promation wykonuje wizualizacji odpłatnie. W wyjątkowych przypadkach wizualizacje wykonujemy bezpłatnie.

 4. Wykorzystywanie wizualizacji przez nabywcę, w celu innym niż realizacja zamówienia przez Promation może nastąpić tylko po udzieleniu na to wyraźnej, pisemnej zgody Promation


 5. Promation zastrzega możliwość wykorzystania znaków firmowych firm dla których są przygotowywane wizualizacje.
 6. Kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie osobą trzecim wizualizacji otrzymanych od Promation będzie  traktowane jako kradzież wartości niematerialnej, chyba że wizualizacja została wykonana odpłatnie.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. W przypadku zamówień na towary dostępne na magazynie, płatnych przelewem jako przedpłata, płatnych przy odbiorze lub płatności z odroczonym terminem, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w najbliższym możliwym terminie, zazwyczaj są to 2 dni robocze.

 2. W przypadku gdy ustalono, że przynajmniej część zapłaty nastąpi przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Zamawiający powinien w przeciągu trzech dni uiścić należną Promation kwotę, chyba że strony postanowiły inaczej. W przeciwnym razie, automatycznemu wydłużeniu (o czas wpłacenia środków plus ewentualne przesunięcia produkcyjne) ulega termin realizacji zamówienia.

 3. Promation przysługuje prawo wstrzymania realizacji zamówienia lub dostaw, w przypadku gdy Zamawiający zalega chociażby z częścią zapłaty z tytułu umowy sprzedaży.

 4. Wszelkie wpłacone w związku z zapisami pkt 1-go i 2-go przedpłaty i zaliczki nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 5. Sytuacje, w których wykonanie umowy sprzedaży/dostawy zostałoby zakłócone przez siły wyższe (w szczególności: kataklizmy, strajki, problemy energetyczne itp.) zawieszają konieczność realizacji postanowień umownych w zakresie i na czas trwania określonego zdarzenia wywołanego siłą wyższą.

7. DOSTAWA TOWARU.

 1. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy przewozowej DPD, Fedex, UPS lub transportem własnym Zamawiającego.

 1. Z chwilą wydania towaru Zamawiającemu (transport własny Zamawiającego) albo przewoźnikowi wynajętemu przez Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia bądź utraty przedmiotu sprzedaży.

 2. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej kupujący ponosi koszty tej operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce.
 3. W przypadku gdy dane adresowe podane przez zamawiającego są błędne lub niekompletne co miało wpływ na niedostarczenie towaru kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z przekierowaniem paczki pod wskazany adres zgodnie z cennikiem firmy dostarczającej towar .

8. ZWROTY.

 1. Zwrot towaru należy zgłosić wcześniej Zamawiającemu w celu weryfikacji zasadności zwrotu.

 2. Zwracany towar musi być zabezpieczony do transportu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
 3. W przypadku gdy zwracany towar dojedzie do Sprzedawcy uszkodzony z winy Zamawiającego kwota zakupu zostanie pomniejszona o wartość uszkodzeń.
 4. Towary wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

9. REKLAMACJE.

 1. Wszystkie wady towaru należy zgłaszać niezwłocznie Zamawiającemu. 

 2. Zgłoszenie zawierające opis wady Zamawiający powinien wysłać na adres biuro@promation.pl

 3. Pracownik Promation przyjmujący reklamację ustali z Zamawiającym przyczynę wystąpienia wady i w przypadku stwierdzenia, że za wadę odpowiada sprzedawca, rozpoczęta zostaje procedura reklamacyjna.

 4. Procedura reklamacyjna trwa do 14 dni kalendarzowych, począwszy od dnia uznania reklamacji. Jeżeli możliwości Wykonawcy nie pozwalają na zakończenie procedury we wskazanym terminie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie jak i o przewidywanym czasie realizacji reklamacji.

 5. Procedura reklamacyjna zostaje zakończona potwierdzeniem przez reklamującego usunięcia wady.

 6. Wszelkie reklamacje mogą być rozpatrywane po uregulowaniu zaległych płatności w stosunku do sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszych warunków handlowych.

 2. Promation.pl jest własnością ISET Krzysztof Marczak nip 895-179-53-39 ul. Monopolowa 2A lok.4; 51-501 Wrocław.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży rozstrzygać będzie sąd.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami handlowymi, zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego na terenie RP.
 5. Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe, które zostały użyte w Serwisie należą do ich właścicieli i są przez nich zastrzeżone. 
NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Promation.pl są zastrzeżone i chronione przepisami:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych z późniejszymi zmianami

Kopiowanie całości lub części treści, wizualizacji oraz elementów graficznych, wymaga uzyskania pisemnej zgody.Warunki handlowe obowiązują od dnia 01.12.2009 r.

ostatnia aktualizacja: 23.05.2018


Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach statystycznych.
Użytkownik może samodzielnie dokonać zmian ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.


Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Wyrażam Zgodę.
Pamiętaj że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeżeli nie wyrażasz zgody - opuść stronę lub zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności na potrzeby obowiązującego od 25 maja 2018 rozporządzenia RODO.

>> Przeczytaj i zapoznaj się z naszą Politykę Prywatności <<